รังสีคอสมิคคืออะไร
รังสีคอสมิค เป็นรังสีที่มีพลังงานสูงมากพอๆ กับการระเบิดของพลังงานนิวเคลียร์ เราได้รับรังสีประเภทนี้จากนอกโลกเป็นส่วนใหญ่ เช่น จากดวงอาทิตย์ เป็นต้น ความจริงแล้วโลกของเราได้รับรังสีคอสมิคจากภายนอกโลกโดยตรง แต่โชคดีที่เรายังมีบรรยากาศรอบๆ โลก ช่วยกรองให้รังสีคอสมิคมาถึงโลกของเราเจือจางลง รังสีคอสมิคมีส่วนประกอบที่สำคัญ คือโปรตรอนและอนุภาคอัลฟา บางครั้งส่วนประกอบเหล่านี้ปะทะกลับโมเลกุลของอากาศในบรรยากาศแล้วเกิดเป็นรังสีคอลมิคแบบทุติยภูมิขึ้นมา ลักษณะของรังสีคอสมิคก็คือมันจะมีพลังงานในการทะลุทะลวงสูงมาก มันสามารถที่จะทะลุเข้าไปในตะกั่วได้ลึกถึง 1 เมตร และยังสามารถทะลุทะลวงเข้าไปในดิน ในทะเลได้เป็นอย่างดีด้วย