ยูเรเนียมคืออะไร
ยูเรเนียม เป็นธาตุหนึ่งของโลกที่มีค่ามาก มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นโลหะสีขาว แข็งมาก ยูเรเนียมนี้เราถือว่าเป็นโลหะที่มีน้ำหนักมากที่สุด และถือว่าเป็นสสารที่หนักมากที่สุดด้วย ยูเรเนียมตามธรรมชาตินั้นจะประกอบด้วยไอโซโทป 0.71% ของยูเรเนียม-235 ไอโซโทปหล่านี้สามารถนำมาใช้ผลิตทำเป็นอาวุธนิวเคลียร์ได้ ในปี ค.ศ.1940 นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่า หากยิงอนุภาครังสียูเรเนียมด้วยนิวตรอน ยูเรเนียมจะเปลี่ยนเป็นธาตุใหม่ที่มีจำนวนอะตอมสูงกว่ายูเรเนียมเดิม และมีน้ำหนักมากกว่าเดิมด้วย ธาตุใหม่นี้จะประกอบด้วยพลูโตเนียม เทอร์เรียมและ คูเรียม