สูญญากาศคืออะไร
สูญญากาศเป็นบริเวณที่ไม่มีอากาศ หรือโมเลกุล หรืออะตอมไดๆ อยู่เลย มันเป็นการยากมากที่จะทำให้เกิดสูญญากาศที่สมบูรณ์ แต่เราก็ทำได้โดยการใช้เครื่องจักรกลเข้ามาช่วย โดยธรรมชาติแล้วการจะเกิดสูญญากาศนั้นเป็นไปได้ยากมากเพราะจะมีแรงธรรมชาติหรือความกดดันของบรรยากาศรอบๆ ด้านพาให้อากาศรอบๆ ด้านไหลไปมาอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยเกิดสูญญากาศโดยธรรมชาติมากนัก