นิวเคลียร์ฟิชชั่นคืออะไร
นิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์ชนิดหนึ่ง ที่เกิดขึ้นระหว่างที่อะตอมของนิวเครียสแยกตัวออกมา ในระหว่างที่นิวเคลียร์แตกตัวออกมา ในระหว่างนี้ อนุภาคของนิวเครียสที่เรียกว่า นิวตรอนก็จะถูกปล่อยออกมาด้วย นิวตรอนที่ถูกปล่อยออกมานั้น จะไปชนกับนิวเครียสตัวอื่นๆ ทำให้นิวเครียสตัวอื่นๆ แตกตัวกันอีกเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องกันไป จะทำให้เกิดพลังงานอย่างมหาศาลออกมา เรียกว่า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำความร้อน หรือใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องจักรกลต่างๆ และในขณะเดียวกัน ถ้ามนุษย์นำไปใช้ในทางที่ผิด ก็จะเกิดโทษอย่างมหันต์เช่นกัน เช่น การนำพลังงานนิวเคลียร์ไปสร้างอาวุธเข่นฆ่ากันอย่างทุกวันนี้ หรือนำไปทำระเบิดนิวเคลียร์