บรรยากาศคืออะไร
บรรยากาศคืออากาศที่หุ้มห่ออยู่รอบๆ โลกของเรา ซึ่งนอกจากจะประกอบด้วยก๊าซต่างๆ แล้วยังมีไอน้ำ ก๊าซไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรเปอร์ออกไซด์ ซัลเฟอร์ และฝุ่นละอองต่างๆ รวมอยู่ด้วย บรรยากาศที่ล้อมรอบโลกของเราอยู่จะมี 4 ชั้น ชั้นแรกเรียกว่า โทรโพสเฟียร์ อยู่ห่างจากพื้นโลกขึ้นไป 16 กิโลเมตร ชั้นที่สองเรียกว่า สตราโทสเฟียร์ ชั้นนี้อยู่ห่างออกไปอีกประมาณ 50 กิโลเมตร ชั้นที่สามเรียกว่าไอโอโนสเฟียร์ เป็นชั้นบรรยากาศของโลกที่กว้างมากที่สุด คืออยู่สูงประมาณ 600 กิโลเมตร และชั้นที่สี่คือ เอกโซเฟียร์ ชั้นนี้เป็นอวกาศไปแล้ว