ฝุ่นกัมมันตภาพรังสีเกิดจากอะไร
ฝุ่นกัมมันตภาพรังสีเกิดเป็นสสารที่เกิดจาก กัมมันตภาพรังสีซึ่งสะสมมาจากบรรยากาศ แล้วตกลงมาสู่พื้นโลก ฝุ่นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการระเบิดนิวเคลียร์แล้ว ลักษณะของฝุ่นมี 3 ชนิดคือ
1. ฝุ่นกัมมันตภาพรังสีเฉพาะแห่ง เป็นฝุ่นที่ประกอบด้วยอนุภาคกัมมันตรังสีที่มีขนาดใหญ่ จะมีรัศมีประมาณ 160 กิโลเมตรจากบริเวณจุดที่ระเบิด
2. ฝุ่นกัมมันตภาพรังสีในบริเวณบรรยากาศชั้นใน เป็นฝุ่นของกัมมันตภาพรังสีที่ลอยไปสะสมอยู่ในบรรยากาศ ซึ่งอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 6-10 กิโลเมตร ซึ่งจะมีพื้นที่รอบโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณของบรรยากาศที่อยู่เหนือจุดระเบิด ฝุ่นชนิดนี้จะเกิดหลังจากที่ระเบิดนิวเคลียร์ได้ระเบิดแล้วประมาณ 1-2 อาทิตย์
3. ฝุ่นกัมมันตภาพรังสีในบริเวณบรรยากาศชั้นนอก เป็นฝุ่นของกัมมันตภาพรังสีที่ลอยไปสะสมอยู่ในบรรยากาศชั้นสตราโทสเฝียร์ ชึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่มีการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ประมาณ 1 ปี ฝุ่นชนิดนี้จะกินพื้นที่รอบโลก