บรรณานุกรม / แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

1. 108 ซองคำถาม, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์สารคดี
2. The Marshall Cavendish Illustrated Encyclopedia of Science and Technology, Seven Valley Press Limited.
3. นักวิทยาศาสตร์ที่สำคัญของโลก, อำนาจ เจริญศิลป์, กรุงเทพมหานคร : ศรีอนันต์การพิมพ์, 2523
4. โลกของเรา, แมคมิลแลน, กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช
5. สารานุกรมวิทยาศาสตร์, แพทริก มูร
6. Disney's Wonderful World of Knowledge, Inventions, The Danbury Press.
7. เกร็ดวิทยาศาสตร์, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์เอกลักษณ์
8. ประวัติบุคคลสำคัญ, ชาญชัย อาจินสมาจาร, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อักษราพิพัฒน์, 2533
9. โลกน่ารู้ ชุด นักวิทยาศาสตร์, ชุลีพร สุสุวรรณ, กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์อักษราพิพัฒน์
10. Tomdenver's homepage, เอื้อเฟื้อข้อมูลทางประวัติศาสตร์
11. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
12. Nation Junior Magazine, Nation Multimedia Group

และขอขอบคุณผู้ที่ให้คำปรึกษาทุกๆ ท่าน...

...ขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ...