เสียกรุงครั้งที่ 2
 
          เหตุการณ์เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 1 น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นอย่างดี แต่ทุกคน
          ที่อยู่ในช่วงเวลานั้นไม่มีใครเลยที่จะนึกถึงสิ่งที่เคยเกิดชึ้นมาแล้วในอดีต ต่างคนต่างก็หลงไปในทาง ของตัวเอง โดยเฉพาะ ความสามัคคี
          ซึ่งไม่มีเหลืออยู่เลย สำหรับผู้คนในยดนั้น ขอให้พี่น้องไทยทุก คนควรจะตระหนักว่า การขาดความสามัคคีและการเข่นฆ่าคนไทยด้วยกันเอง
          ได้ทำให้บ้านเมืองล่ม จมมาแล้วถึง 2 ครั้ง อย่าให้เหตุการณ์เหล่านั้นต้องเกิดขึ้นกับพวกเราในยุคสมัยนี้อีกเลย

          ก่อนที่เราจะเข้าไปศึกษาถึงรายละเอียดของเหตุการณ์การเสียกรุงนั้น หลายท่านคงอาจจะเคยสงสัย
          และสับสนเป็นอย่างมาก เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าเคยสับสนมาก่อนว่า ใครคือพระเจ้าแผ่นดินองค์สุด ท้ายที่เสียกรุงกันแน่
          ใครคือพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์ ใครคือขุนหลวงหาวัด ใครคือพระเจ้าเอกทัศน์
          และทำไมมันจึงสับสนอย่างนั้น ตามมาหาคำตอบได้แล้วครับ

          ในปลายสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั้น ผู้ที่เป็นรัชทายาทคือเจ้าฟ้ากุ้ง องค์เดียวกับที่เรารู้จักกันว่าเป็น เอกทางด้านวีนั่นเอง
          เนื่องจากเจ้าฟ้ากุ้งดำรงตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยามหาสุริยวงศ์ ซึ่งเป็นตำแหน่ง เสนาบดีว่าการกระทรวงกลาโหมในสมัยนั้น
          แต่เจ้าฟ้ากุ้งก็ถูกการเมืองเล่นงานจนต้องถูกสำเร็จโทษ พร้อมหม่อมสังวาลย์
          เมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตแล้วหลังจากที่สำเร็จโทษเจ้าฟ้ากุ้งเพียง 3 เดือน
          โอรสองค์ต่อมาที่จะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินคือกรมขุนอนุรักษ์มนตรี แต่กรมขุนอนุรักษ์ฯเป็นผู้ไม่เอา ใจใส่ในกิจการบ้านเมือง กรมขุนพรพินิจ อนุชา
          จึงขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทน ทรงพระนามว่าพระ เจ้าอุทุมพร และกรมขุนอนุรักษ์ฯต้องออกผนวช แต่เพียงเดือนเศษ
          กรมขุนอนุรักษ์ฯก็ได้ลาผนวชออก มาและได้เข้าไปพำนักอยู่ในพระที่นั่งสุริยาศน์อัมรินทร์โดยพละการ อีกทั้งทำองค์เช่นกษัตริย์ พระเจ้า
          อุทุมพรจะทำปรการใดก็ไม่ถนัด ด้วยเกรงพระพันปีหลวง ในที่สุด จึงเสด็จออกทรงผนวช เมื่อพระชน มายุครบบวช กรมขุนอนุรักษ์ฯจึงได้เป็นกษัตริย์
          ทรงพระนามเป็นหลายพระนามดังนี้
          - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยาศน์อัมริทร์ คงเนื่องจากเคยโปรดที่จะประทับอยู่ในพระที่นั่งองค์นั้น
          - พระเจ้าเอกทัศน์ คงเนื่องจากตาบอดข้างหนึ่ง
          - ขุนหลวงขี้เรื้อน เนื่องจากเป็นโรคกลากเกลื้อนเต็มตัว
          - พระบรมราชาที่ 1
          อย่างไรก็ตาม พระองค์ก็ได้ครองราชน์เป็นปกติสุขเรื่อยมาตั้งแต่พ.ศ.230