เหตุการณ์สำคัญทางวิทยาศาสตร์
ค.ศ. 1620 - 1665
- ค.ศ. 1620 ฟรานซิส เบคอน นักปราชญ์ชาวอังกฤษ เสนอแบบแผนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
- ค.ศ. 1638 กาลิเลโอ การลิเลอี นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียน เป็นคนแรกที่ใช้กล้องโทรทรรศน์ คิดค้นวิชากลศาสตร์ (ว่าด้วยเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่)
- ค.ศ. 1661 โรเบิร์ต บอยล์ ยักวิทยาศาสตร์ชาวไอริช ค้นพบลักษณะของธาตุและสารประกอบทางเคมี
- ค.ศ. 1665 ไอแซก นิวตัน นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ตั้งกฎการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงของโลก
- ค.ศ. 1665 โรเบิร์ต ฮุก นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ สร้างกล้องจุลทรรศน์

ค.ศ. 1776 - 1800
- ค.ศ. 1776 เฮนรี คาเวนดิช นักเคมีชาวอังกฤษค้นพบ ไฮโดรเจน
- ค.ศ. 1770 ชาร์ลส์ คูลอมบ์ นักฟสิกส์ชาวฝรั่งเศส ศึกษาแรงไฟฟ้าสถิต
- ค.ศ. 1779 อองตวน ลาวัวซิเยร์ นักเคมีชาวฝรั่งเศสตั้งชื่อ ออกซิเจน และแสดงให้เห็นว่ามันช่วยทำให้ไฟติดได้
- ค.ศ. 1799 อาเลสซันโดร โวลตา นักเคมีชาวฝรั่งเศสคิดค้นแบตเตอรี่ อันแรกของโลก คือ "แท่งโวลตาอิก"
- ค.ศ. 1800 อังเดร มารี แอมแปร์ นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส คันพบความสัมพันธ์กระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์

ค.ศ. 1803 - 1833
- ค.ศ. 1803 จอห์น ดาลตัน ชาวอังกฤษ เสนอทฤษฎีอะตอมยุคใหม่
- ค.ศ. 1807-8 ฮัมฟรีย์ เดวิส์ นักเคมีชาวอังกฤษ ค้นพบโพแทสเซียม โซเดียม แมกนีเซียม แบเรียม และ สตรอนเซียม
- ค.ศ. 1811 อาเมเดโอ อาโวกาโดร ชาวอิตาเลียน อธิบายว่าก๊าซต่างชนิดที่มีปริมาตรเท่ากันประกอบด้วยจำนวนอนุภาคที่เท่ากัน
- ค.ศ. 1831 ไมเคิล ฟาราเดย์ นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ และโจเซฟ เฮนรี นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ค้นพบวิธีใช้คุณสมบัติของแม่เหล็กผลิตกระแสไฟฟ้า
- ค.ศ. 1833 ไมเคิล ฟาราเดย์ นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษค้นพบทฤษฎีการแยกของเหลวด้วยกระแสไฟฟ้า

ค.ศ. 1843 - 1896
- ค.ศ. 1843 เจมส์ จูล นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างความร้อน กำลัง และงาน
- ค.ศ. 1859 เอเตียง เลอนัวร์ วิศวกรชาวเบลเยียม ประดิษฐ์เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน
- ค.ศ. 1869 ดิมิตรี เมนเดเลเอฟ ครูชาวรัสเซีย แยกธาตุต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่ตามน้ำหนักอะตอมและบรรจุลงในตารางธาตุ
- ค.ศ. 1888 ไฮน์ริช เฮิรตซ์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน พบว่าคลื่นส่งวิทยุมีอยู่ในธรรมชาติ
- ค.ศ. 1894 กูกลิเอลโม มาร์โคนี นักประดิษฐ์ชาวอิตาเลียน สื่อสารทางวิทยุสำเร็จเป็นครั้งแรก
- ค.ศ. 1895 วิลเฮลม์ เรินต์แกน นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ค้นพบรังสีเอกซ์
- ค.ศ. 1896 อองตวน อองรี เบกเคอเรล นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศส ค้นพบผลของกัมมันตภาพรังสี

ค.ศ. 1897 - 1932
- ค.ศ. 1897 โจเซฟ จอห์น ทอมป์สัน นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ ค้นพบอิเล็กตรอน
- ค.ศ. 1898 มารี กูรี และ ปิแอร์ กูรี นักเคมีชาวโปแลนด์-ฝรั่งเศส แยกธาตุเรเดียม และพอโลเนียม
- ค.ศ. 1900 แมกซ์ พลังค์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน เสนอทฤษฎีควอนตัม
- ค.ศ. 1905 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ตีพิมพ์ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
- ค.ศ. 1909 เลโอ เฮนริก เบกแลนด์ นักเคมีชาวอเมริกันคิดค้นพลาสติกสังเคราะห์เบเคอไลต์
- ค.ศ. 1911 รัทเทอร์ฟอร์ด เออร์เนสต์ นักฟิสิกส์ชาวนิวซีแลนด์ค้นพบนิวเคลียสของอะตอม
- ค.ศ. 1931 เอิร์นสต์ รัสกา นักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ประดิษฐ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
- ค.ศ. 1932 แชดวิก เจมส์ นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษค้นพบนิวตรอน

ค.ศ. 1938 - 1900
- ค.ศ. 1938 ออตโต ฮาน นักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันและไลซ์ ไมเนอร์ นักฟิสิกส์ชาวออสเตรีย ค้นพบการแยกของปรมาณู
- ค.ศ. 1939 พอลิง ไลนัส นักเคมีชาวอเมริกันอธิบายถึงพันธะทางเคมีระหว่างอะตอมและโมเลกุล
- ค.ศ. 1946 วิลลาร์ด แฟรงก์ ลิบบี นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันค้นพบวิธีการหาอายุวัตถุ โดยการวัดจากปริมาณคาร์บอนที่เหลืออยู่ในวัตถุนั้น
- ค.ศ. 1960 ทีโอดอร์ ไมแมน นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันสร้างเลเซอร์สำเร็จเป็นครั้งแรก
- ค.ศ. 1964 เมอร์เรย์ เกลล์มานน์ นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน เสนอว่า ควากซ์ ซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดในสสารมีจริง
- ค.ศ. 1986 มีการเสนอตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดเป็นตัวนำๆฟฟ้าที่มีความต้านทานไฟฟ้าน้อยมาก
- ค.ศ. 1990 การค้นพบโดยดาวเทียมของคลื่นของการแพร่รังสีได้สนับสนุนทฤษฎีบิกแบงซึ่งว่าด้วยการกำเนิดจักรวาลและการขยายตัวของจักรวาล