โรงเรียนพนาศึกษาได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษาขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2553 ซึ่งกิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ดูภาพกิจกรรม