โรงเรียนพนาศึกษา โดยว่าที่ร้อยโทวิเศษ แก้วมีศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา และบุคลากรโรงเรียนพนาศึกษา ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และ เอกลักษณ์เมืองพนา เนื่องในงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมเมืองพนาและพิธีวางพวงมาลา
พระบรมนุสาวรีย์ พระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ ๕)  เมื่อวันที่ ๒๓-๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอพนา    จังหวัดอำนาจเจริญ  {ภาพกิจกรรม}


 

ทั้งนี้ ประธานในพิธี พันจ่าอากาศเอกปัญญา สระทองอุ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.