เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ร.ร.พนาศึกษา โดยการนำของว่าที่ร้อยโทวิเศษ  แก้วมีศรี ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว โดยประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมบริจาคข้าวเปลือกเพื่อร่วมทำบุญ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น {ภาพกิจกรรม}

 

รายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกในครั้งนี้ ข้าวเหนียว 84,645 บาท ข้าวจ้าว 152,524 บาทรวมทั้งสิ้น 237,169 บาท ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำสมทบทุนก่อสร้างอาคาร 50 ปีพนาศึกษาต่อไป