เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนพนาศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีเปิดและรับมอบอาคาร 50 ปีโรงเรียนพนาศึกษา โดยมีท่าน ดร.ประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 29 เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติทั้งจากหน่วยงานทางการศึกษาผู้ปกครอง และตัวแทนชุมชนมาร่วมเป็นสักขีพยาน {ภาพกิจกรรม}

 

ิอาคาร 50 ปีโรงเรียนพนาศึกษาสร้างขึ้นโดยเงิืนบริจาคของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา เป็นจำนวนเงินประมาณการก่อสร้าง 3,500,000 บาทนอกจากนี้ยังมีผู้บริจาคเพื่อจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี และสื่อการสอนในห้องเรียนอีกประมาณ 400,000 บาท โดยอาคารนี้ได้นำไปใช้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนโรงเรียนพนาศึกษา ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมบริจาค มีความสุข ความเจริญตลอดไป เทอญ